preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko

Login
Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

e-dnevnik

Upis u srednju školu

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 3. 2011.

Ukupno: 325750
Ovaj mjesec: 259
Ovaj tjedan: 66
vijesti
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
Robert Šimićev / datum: 14. 12. 2020. 16:35

ZADARSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H
23273 Preko

Klasa: 602-01/20-01-690/02
Urbroj: 2198-1-43-18-01

Preko, 11. prosinca 2020. godine

                Na temelju članka  17., članka 18., članka 21.,članka 22. i članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) i članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, ravnatelj Škole dana 11. prosinca 2020. godine donosi

O  D  L  U  K  U
O odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave

Evidencijski broj nabave: 04/2020.

I.

Predmet nabave: izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane-zamjena pokrova od termopanela Područne škole Kali.

II.

U postupku jednostavne nabave, Evidencijsku broj nabave: 04/2020. odabrana je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o. Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan u iznosu od 273.556,25 kuna bez PDV-a, odnosno  341.945,31 kuna s PDV-om.

III.

Naručitelj će s izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

IV.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Škole i dostavlja se sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima.

O b r a l o ž e nj e

Sukladno članku 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova naručitelj Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko uputila je poziv za dostavu ponude sljedećim gospodarskim subjektima:

1. Credo-ing,Poljana Šime Budinića 2/3, 23000 Zadar-credo.ing@optinet.hr

2. Figurca-građevinarstvo-Ulica B.Benkovića 24, 23000 Zadar -figurica.zd@gmail.com

3.Konstrukt d.o.o., Gorica 72,Gorica, 23206 Sukošan-matija.peric@konstrukt.hr

Ponudu za izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane-zamjena pokrova od termopanela Područne škole Kali dostavili su sljedeći gospodarski subjekti:

1.Franja d.o.o., Brig ulica I 14/B, Poljica Brig, 23232 Nin

2. Konstrukt d.o.o. ,Gorica 72,Gorica, 23203 Sukošan

Nakon otvaranje ponude, pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o.,Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan  valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da po utvrđenom kriteriju povoljna te je shodno tome odlučeno kao u točki II. ove Odluke.

Ravnatelj:         
Kristijan Smud, prof.

Dostaviti:

- Franja d.o.o., Brig ulica I 14/B, Poljica Brig, 23232 Nin
- Konstrukt d.o.o., Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan
- Pismohrana


[OPŠIRNIJE]Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izvođenja radova sanacije krova školske sportske dvorane-zamjena pokrova od termopanela - Područne škole Kali
Robert Šimićev / datum: 30. 11. 2020. 16:05

Za više informacije pogledajte dolje postavljene linkove.

 

Ponudbeni list

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik


[OPŠIRNIJE]Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Robert Šimićev / datum: 29. 10. 2020. 15:50

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, (Klasa:602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od  20.siječnja 2017.godine ) Ravnatelj Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, Kristijan Smud, prof. donosi

O  D  L  U  K  U

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poništava se postupak jednostavne nabave  izvođenje radova  sanacije krova školske športske dvorane Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko- Matična škola Preko  evidencijski broj nabave 3/2020., objavljen na web stranici Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i upućen tvrtkama:

                1.Noah hidroizolacije, Zadar, Ulica Franka Lisice 53

                2. NGradnja, Nova Gradiška, Sl.Graničara 11

                3. Aqua izolacije, Vrana, Vrana 68

                4. Limarski obrt Željko Franov,Zadar, Put stanova 18

                5. Izo dom  hidroizolacije, Zaton, Zadarska ulica 2

                6. Limarski obrt Odžaković, Zadar, Don Šime Urlića 5

                7. Utković, Zadar, Ivana Zajca 40

                8. Izo projekt zadar, Ulica R.Katalinića Jeretova 3

                                                               O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj, Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko, temeljem članka 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko  (Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine),provela je postupak jednostavne nabave u predmetu izvođenja radova sanacije krova školske športske dvorane osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko-Matična škola Preko , evidencijski broj nabave 3/2020. s ciljem sklapanja ugovora jednostavne nabave.

Prema javnom pozivu za dostavu ponuda određen je rok za dostavu ponuda 19. listopada 2020. godine.

Pozivu na dostavu ponude u navedenom roku odazvali su se:

                1. NGradnja, Nova Gradiška, Sl.Graničara 11

                2. Limarski obrt Željko Franov,Zadar, Put stanova 18

Ponuditelj NGradnja, Nova Gradiška, Sl.Graničara 11  dostavio je ponudu koja je veća od procijenjene cijene nabave i nepotpunu dokumentaciju. Ponuditelj limarski obrt Željko Franov, Zadar, Put stanova 18 dostavio je ponudu s nepotpunom dokumentacijom. Ponude  se kao takve ne mogu prihvatiti.

Temeljem članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine) Naručitelj je u obvezi poništiti postupak jednostavne nabave jer nakon isključenja odbijanja ponuda nije preostala niti nijedna valjana ponuda.

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko (Klasa: 602-01/17-01-38 , Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) ova Odluka je konačna i protiv nje nije moguće ulaganje pravnih lijekova.

Klasa: 602-01/20-01-590/2                                                                                        Urbroj: 2198-1-43-20-01                                                                                    Preko, 23.listopada 2020.godine

Ravnatelj:                
Kristijan Smud, prof.

 

 

  


[OPŠIRNIJE]Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izvođenja radova sanacije krova školske sportske dvorane Matične škole Preko
Robert Šimićev / datum: 8. 10. 2020. 16:24

Za više informacije pogledajte dolje postavljene linkove.

Poziv na dostavu ponude-dvorana - Matična škola Preko

PONUDBENI LIST - Matična škola Preko

Troškovnik-sanacija krova dvorane - Matična škola Preko


[OPŠIRNIJE]Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Robert Šimićev / datum: 2. 10. 2020. 17:21

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, (Klasa:602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od  20.siječnja 2017.godine ) Ravnatelj Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, Kristijan Smud, prof. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poništava se postupak jednostavne nabave  izvođenje radova  sanacije krova školske športske dvorane Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko- Matična škola Preko  evidencijski broj nabave 2/2020., objavljen na web stranici Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i upućen tvrtkama:

                1. Konstrukt d.o.o.,Gorica 72, Sukošan

                2. Brevis, d.o.o.,P.S.Domoljuba 6, Sukošan

                3. Limarski obrt Željko Franov, Put stanova 18, Zadar

O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj, Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko, temeljem članka 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko  (Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine),provela je postupak jednostavne nabave u predmetu izvođenja radova sanacije krova školske športske dvorane osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko-Matična škola Preko , evidencijski broj nabave 2/2020. s ciljem sklapanja ugovora jednostavne nabave.

Prema javnom pozivu za dostavu ponuda određen je rok za dostavu ponuda 28. rujna 2020. godine.

Pozivu na dostavu ponude nije se odazvao niti jedan ponuditelj izvođenja radova, odnosno nije pristigla  u pozivu određenom roku niti jedna ponuda.

Temeljem članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine) Naručitelj je u obvezi poništiti postupak jednostavne nabave ako nije pristigla niti jedna ponuda. 

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko (Klasa: 602-01/17-01-38 , Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) ova Odluka je konačna i protiv nje nije moguće ulaganje pravnih lijekova.

Klasa: 602-01/20-01-                                                                                                Urbroj: 2198-1-43-20-01                                                                                        Preko, 02.listopada 2020.godine

Ravnatelj:                
Kristijan Smud, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izvođenja radova sanacije krova školske sportske dvorane Matične škole Preko
Robert Šimićev / datum: 18. 9. 2020. 15:23

Za više informacije pogledajte dolje postavljene linkove.

Poziv na dostavu ponude-dvorana - Matična škola Preko

PONUDBENI LIST - Matična škola Preko

Troškovnik-sanacija krova dvorane - Matična škola Preko


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Evidencijski broj nabave: 01/2020.
Robert Šimićev / datum: 17. 9. 2020. 16:44

Na temelju članka  17., članka 18., članka 21.,članka 22. i članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) i članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, ravnatelj Škole dana 11. rujna 2020. godine donosi

O  D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave: 01/2020.

 I.

Predmet nabave: izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane Područne škole Kali.                                                                                             

II.

U postupku jednostavne nabave, Evidencijsku broj nabave: 01/2020. odabrana je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o. Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan u iznosu od 197.192,50 kuna bez PDV-a, odnosno 246.490,63 kune s PDV-om.

III.

Naručitelj će s izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

IV.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Škole i dostavlja se sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima.

O b r a l o ž e nj e

Sukladno članku 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova naručitelj Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko uputila je poziv za dostavu ponude sljedećim gospodarskim subjektima:

1. Credo-ing,Poljana Šime Budinića 2/3, 23000 Zadar-credo.ing@optinet.hr

2. Figurca-građevinarstvo-Ulica B.Benkovića 24, 23000 Zadar-figurica.zd@gmail.com

3.Građevinsko-limarski obrt Odžaković-Ulica Šime urlića 5, 23000 Zadar-ante.odzakovic@gmail.com

4. Hidro-sistemi-Ulica Zrinskih i Frankopana 94, 23205 Bibinje-hsistemi@gmail.com

5. Limarski obrt Željko Franov,Put Stanova 18,23000 Zadar-hicela.franov@gmail.com

Ponudu za izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane Područne škole Kali dostavili su sljedeći gospodarski subjekti:

                1.Brevis d.o.o., P.S.Domoljuba 6, 23203 Sukošan

                2. Konstrukt d.o.o. ,Gorica 72,Gorica, 23203 Sukošan

Nakon otvaranje ponude, pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o.,Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan  valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da po utvrđenom kriteriju povoljna te je shodno tome odlučeno kao u točki II. ove Odluke.

Ravnatelj:

Kristijan Smud, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izvođenja radova sanacije krova školske sportske dvorane Područne škole Kali
Robert Šimićev / datum: 31. 8. 2020. 13:05

Za više informacije pogledajte dolje postavljene linkove.

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izvođenja radova sanacije krova školske sportske dvorane Područne škole Kali

Ponudbeni list: razni građevinski radovi – sanacija krova školske sportske dvorane Područne škole Kali

PŠ Kali - sanacija krova dvorane - troškovnik


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju