2021-11-26 10:14:00

20. 11. 2021. Međunarodni dan djeteta

Obilježavanjem Međunarodnog dana djeteta djeca uočavaju svoju važnost u društvu, promiču kvalitetu života u razredu i ponašaju se u skladu s dječjim pravima. 

CILJEVI: 

Djecu učiti o sebi i drugima. Poticati ih da uočavaju svoju ulogu i ulogu drugih u zajednici i da se pri tome pridržavaju pravila i dužnosti koja vrijede za njih i druge jednako. Osvještavati ih da preuzimaju odgovornost za svoje postupke. 

ISHODI:

PID OŠ C.1.1. Učenik zaključuje o sebi, svojoj ulozi u zajednici i uviđa vrijednosti sebe i drugih.

 PID OŠ C.1.2. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje postupke.

osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

uku D.1.2. 2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

ikt B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

 

PROVEDENE AKTIVNOSTI:

Gledanje fotografija i uočavanje po čemu su djeca slična - različita

 Utvrđivanje sličnosti i razlika prijatelj/prijateljica i ja

Čitanje dječjih prava

 Rješavanje "Školskog leksikona" na računalu

 Slušanje pjesme "Kad bi svi ljudi na svijetu"

 Rješavanje kviza u e – sferi o dječjim pravima

25.11. 2021. videokonferencija s učenicima 3. razreda OŠ Dubrava

Učenici su se putem videokonferencije veselo družili i upoznali drugu djecu koristeći digitalne tehnologije i pri tome ponovili svoje znanje o dječjim pravima.

 


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko