2021-10-10 09:45:00

Dječji tjedan
Od 04. - 08. 10. 2021. učenici prvog razreda su kroz razne aktivnosti obilježili Dječji tjedan. Na zabavan način učenici su osvijestili znanje o dječjim pravima ali i odgovornostima. 

CILJ: Kroz obilježavanje Dječjeg tjedna osvijestiti znanje o dječjim pravima ali i odgovornostima. Osmišljavanje Povelje prijateljstva. Poticanje učenika na sklapanje novih prijateljstava. Razvijanje empatije.

ISHODI:

PID OŠ C.1.1. Učenik zaključuje o sebi, svojoj ulozi u zajednici i uviđa vrijednosti sebe i drugih.

 PID OŠ C.1.2. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje postupke.

osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

odr C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

uku D.1.2. 2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

ikt B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

 

AKTIVNOSTI U DJEČJEM TJEDNU

Čitanje dječjih prava iz unicefove bojanke.

Odabir najvažnijih prava

Bojanje bojanke

Čitanje zanimljivih pjesmica

Moja učiteljica

Gledanje crtanog filma „Tko je najviši na svijetu“

Razgovor o prijateljstvu

Potpisivanje povelje prijateljstva


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko