2021-05-18 09:26:00

Plesni Centar Tala u PŠ Kali

17.5.2021. u PŠ Kali gostovao je Plesni Centar Tala sa kazališnom igrom Polygon.

Predstava je realizirana u sklopu programa Ruksak pun kulture uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.

Autori i izvođači: Larisa (Lipovac) Navojec, Žak Valenta i Ivana Pavlović.

Predstava je održana uz poštivanje epidemioloških mjera. Gledali su je učenici 1., 2., 3. i 4. razreda. Uživali su u izvedbi izvođača i rado sudjelovali u svim zadatcima koje su im plesači zadali.

Predstava govori o tijelu i pojedincu, odnosima i podršci unutar grupe, o ograničenjima i preprekama koje trebamo savladati. Kroz kazališnu igru djeca su učila o upornosti, pažnji, suradnji i podršci unutar jedne zajednice, te koliko je važno poštivati druge i cijeniti različitosti.

Ciljevi:

Pozivanje učenika na kretanje i svladavanje određenih prepreka. Poticanje upornosti, pažnje, suradnje među djecom i odraslima.

Ishodi:

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi.

osr A.2.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.2.3.A Opisuje zdrave životne navike.

goo A.2.2. Aktivno zastupa ljudska prava.

 

Glazba i pokret


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko