2021-04-23 15:33:00

Dan planeta Zemlje 2021.

22.4.2021. Obilježen je Dan planeta Zemlje u PŠ Kali. U obilježavanju su sudjelovali svi učenici od prvog do četvrtog razreda te njihove učiteljice i ravnatelj škole. Zajedničkom druženju i radu nazočio je načelnik općine Kali, djelatnici komunalnog društva Hripa, djelatnici Turističke zajednice i nekoliko mještana volontera. Djeca i odrasli su nakon prigodnog programa čistila okoliš škole te posadila nove sadnice u školskom dvorištu.

CILJ:

jačanje svijesti djece i odraslih prema prirodnom okolišu različitim događanjima i akcijama skrenuti pozornost djece i odraslih na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja te ih potaknuti da osvijeste problem zagađenja okoliša

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI I OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA:

PID OŠ A.1.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi opažajući neposredni okoliš.

PID OŠ B.2.1. Učenik objašnjava važnost odgovornoga odnosa čovjeka prema sebi i prirodi.

PID OŠ B.3.1. Učenik raspravlja o važnosti odgovornoga odnosa prema sebi, drugima i prirodi.

PID OŠ B.4.1. Učenik vrednuje važnost odgovornoga odnosa prema sebi, drugima i prirodi.

odr A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

odr B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom

odr C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

odr A.2.1. Razlikuje pozitivne i negativne utjecaje čovjeka na prirodu i okoliš.

odr A.2.2. Uočava da u prirodi postoji međudjelovanje i međuovisnost.

odr B.2.3. Opisuje kako pojedinac djeluje na zaštitu prirodnih resursa.

odr C.2.3. Prepoznaje važnost očuvanje okoliša za opću dobrobit.

Pogledajte slikovnicu DAN PLANETA ZEMLJE.


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko