2020-11-22 09:59:51

Učenici 4.r. PŠ Kali uključeni su u eTwinningov projekt "Ljepote moje domovine".

Kroz projekt "Ljepote moje domovine" učenici uče o našoj domovini te upoznaju različite kulture iz drugih država.

Cilj projekta je proširiti znanja učenika o različitim krajevima naše domovine te upoznati različite kulture iz drugih država.

Kroz druženje s učenicima iz različitih škola iz različitih krajeva RH i drugih država učenici će upoznati prirodno-zemljopisne uvjete, gospodarstvo, naselja i kulturno povijesne znamenitosti tih krajeva.

Učenici će kroz razna područja saznati o sličnostima i razlikama krajeva RH, razvijati odgovorno ponašanje prema nasljeđu naših predaka i razvijati ljubav prema domovini. Međusobno će komunicirati putem vidokonferencije, razvijati toleranciju i međusobno poštivanje za aktivno sudjelovanje u predstavljanju svoga kraja i države.

ISHODI :

PID OŠ A.4.3.

Učenik objašnjava organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

PID OŠ B.4.2. Učenik analizira i povezuje životne uvjete i raznolikost živih bića na različitim staništima te opisuje cikluse u prirodi.

PID OŠ B.4.3. Učenik se snalazi u promjenama i odnosima u vremenu te pripovijeda povijesnu priču o prošlim događajima i o značajnim osobama iz zavičaja i/ili Republike Hrvatske.

PID OŠ B.4.4. Učenik se snalazi i tumači geografsku kartu i zaključuje o međuodnosu reljefnih obilježja krajeva Republike Hrvatske i načina života.

PID OŠ C.4.1. Učenik obrazlaže ulogu, utjecaj i važnost povijesnoga nasljeđa te prirodnih i društvenih različitosti domovine na razvoj nacionalnoga identiteta.

PID OŠ C.4.3. Učenik objašnjava povezanost prirodnoga i društvenoga okružja s gospodarstvom Republike Hrvatske.

PID OŠ A.B.C.D.4.1.

Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.

OŠ HJ A.4.6.

Učenik objašnjava razliku između zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika.

OŠ HJ B.4.2.

Učenik čita književni tekst i objašnjava obilježja književnoga teksta.

OŠ HJ B.4.4.

Učenik se stvaralački izražava potaknut književnim tekstom, iskustvima i doživljajima.

OŠ GK B.4.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.

OŠ LK A.4.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.

RUJAN

Učenici upoznaju program projekta.

LISTOPAD

 Predstavljaju svoju školu izradom loga i sudjeluju u natjecanju za najbolji logo projekta.

STUDENI

Upoznaju simbole domovine, proučavaju legende i stvaraju.

Crtaju grb svoga mjesta.


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko