2020-10-16 15:36:00

Učenici 4.r. PŠ Kali uključeni su u eTwinningov projekt "U prometu uvijek oprezno"

"U prometu uvijek oprezno" je projekt kroz koji učenici na zabavan način uče o prometu, poštivanju prometnih pravila i surađuju sa drugim učenicim iz Hrvatske i Europe.

Ciljevi projekta su:
- prepoznati organizaciju prometa u svome mjestu
- upoznati prometna pravila
- upoznati prometne znakove
- uočiti pješačke prijelaze, razlikovati prometne znakove važne za dječju sigurnost
   istražiti vrste prometa
- uočiti povezanost prometnih sredstava s korištenjem različitih oblika energije
- usporediti ulogu i utjecaj pravila na pojedinca te preuzeti odgovornost za svoje postupke
- koristiti se planom mjesta i kretati se po njemu
- istražiti razlike između prometa nekad i danas.

Ishodi :

PID OŠ B.4.4.  Učenik se snalazi i tumači geografsku kartu i zaključuje o međuodnosu reljefnih obilježja krajeva Republike Hrvatske i načina života.

PID OŠ A.B.C.D.4.1. Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.

ikt A.2.1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje zadatka.

ikt A.2.2. Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima.

ikt A.2.3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima

ikt B.2.1. Učenik uz povremenu učiteljevu pomoć komunicira s poznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju.

ikt B.2.2. Učenik uz povremenu učiteljevu pomoć surađuje s poznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju.

ikt B.2.3. Učenik primjenjuje komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

uku A.2.1. 1. Upravljanje informacijama

Uz podršku učitelja ili samostalno traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema.

uku A.2.2.  2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema

Učenik primjenjuje strategije učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.

uku A.2.3.  3. Kreativno mišljenje

Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

uku B.2.1.   1.    Planiranje

Uz podršku učitelja učenik određuje ciljeve učenja, odabire pristup učenju te planira učenje.

uku B.2.2.  2. Praćenje

Na poticaj učitelja učenik prati svoje učenje i napredovanje tijekom učenja.

uku B.2.3.  3. Prilagodba učenja

Uz podršku učitelja, ali i samostalno, prema potrebi učenik mijenja plan ili pristup učenju.

uku B.2.4.  4. Samovrednovanje/samoprocjena

Na poticaj učitelja, ali i samostalno, učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

uku C.2.2.  2. Slika o sebi kao učeniku

Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

pod A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

pod A.2.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi.

osr A.2.1. Razvija sliku o sebi.

osr A.2.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr A.2.3. Razvija osobne potencijale

osr A.2.4. Razvija radne navike.

osr B.2.1. Opisuje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

osr B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju opasnosti.

C.2.1.A Objašnjava opasnosti u prometu.

 

Učenici su se u mjesecu rujnu predstavili drugim učenicima na projektu i istraživali o vrstama prometa u svom zavičaju. Također su ponovili pravila ponašanja u prometu.

U listopadu su izrađivali logo svoje škole i sudjelovali na natjecanju za najbolji logo projekta. Nisu pobijedili ali su bili jako sretni što su sudjelovali.

 


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko