2020-11-11 13:21:41

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE RAZREDNE NASTAVE

Kliknite na opširnije za više informacija.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H
23273 Preko
Klasa: 112-01/20-07/01
Urbroj: 2198-1-43-20-01

Preko, 11. studenoga 2020. godine

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE RAZREDNE NASTAVE

Temeljem članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto učitelja /ce razredne nastave koji je objavljen dana 28. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko ,www.os-vklarin-preko.skole.hr  u  rubrici pod nazivom „Natječaji“  podrubrika „Posao“, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se održati dana 16. studenoga 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko u učionici razredne nastave.

Na testiranje se poziva/ju slijedeći kandidat/i:

1. Marijana Bilać,magistra primarnog obrazovanja

2. Anita Ivković,magistra primarnog obrazovanja

3. Zdenko Longin,diplomirani učitelj

4. Melani Tomić,magistra primarnog obrazovanja

Kandidat koji ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Vrednovanje kandidata će se provesti usmeno putem razgovora (intervjua).

Usmenim testiranjem svaki član Povjerenstva postavlja do tri pitanja, a odgovori na pitanja se vrednuju od strane članova Povjerenstva na način da svaki član Povjerenstva  pojedinom kandidatu dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Ocjene članova Povjerenstva se zbrajaju te se kandidatu aritmetičkom sredinom na dvije decimale određuje ostvareni ukupan broj bodova na usmenom testiranju.

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje Konačnu rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova. U slučaju da kandidat prijavljen na natječaj ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu ima jednak, najveći broj bodova s jednim ili više kandidata koji ne ostvaruju prednost pri zapošljavanju, stavlja se na prvo mjesto Konačne rang liste. Ukoliko dva ili više kandidata prijavljenih na natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu imaju jednak,najveći broj bodova, prvo mjesto na Konačnoj rang listi se utvrđuje temeljem redoslijeda utvrđenog odredbama tog posebnog propisa.

Izvor za pripremu (područje provjere)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10.,82/19.)

Predmetni kurikulum  Hrvatski jezik

Predmeti kurikulum Matematika

Predmetni kurikulum Priroda i društvo

Predmetni kurikulum Tjelesna i zdravstvena kultura

Predmeti kurikulum Glazbena kultura i Glazbena umjetnost

Predmetni kurikulum Likovna kultura i Likovna umjetnost

 

NAPOMENA: Navedeni Kurikulumi su dostupni na slijedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539

 

                                                                                                                              Povjerenstvo


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko