2020-03-24 19:02:29

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Kliknite na opširnije za više informacija.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OŠ VALENTIN KLARIN PREKO
Klasa:112-01/20-01-01
Urbroj:2198-1-43-20-01
Preko , 23. ožujka 2020. godine
                                                                                        

                                                                                              

Na temelju članka 125. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), te obavijesti Ministarsva znanosti i obrazovanja od 19. ožujka 2020. godine, ravnatelj škole donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

I.

Poništavaju se natječaji za radna mjesta:

 

1.  Učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, objavljen 17. ožujka 2020. godine na oglasnoj ploči, web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

2. Učitelj/ica glazbene kulture- 1. izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 11 (jedanaest) nastavnih sati tjedno, objavljen 17. ožujka 2020. godine na oglasnoj ploči, web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

3. Učitelj/ca fizike- 1. izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 8 (osam) nastavnih sati tjedno, objavljen 17. ožujka 2020. godine na oglasnoj ploči, web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnatelj škole:   

Kristijan Smud, prof.

 


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko