2020-02-14 19:38:00

Dan sigurnijeg interneta

14.2.2020. u trećem razredu održan je Dan sigurnijeg interneta. Ciljevi rada tog dana su bili da učenici nauče što su osobni podatci, zašto ih i od koga trebamo čuvati. Naučili su gdje su njihovi podatci sigurni te da trebaju poštovati tuđe i osobne podatke.

Kroz dva predmeta je provedena tema rada.

HJ, NJ: Internet

SR, NJ: Digitalna osobna iskaznica

Odgojno-obrazovni ishodi:

 OŠ HJ C.3.1. Učenik pronalazi podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi učenika.

Odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema:

ikt A.2.3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima.

ikt B.2.3. Učenik primjenjuje komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

osr A.2.3. Razvija osobne potencijale

osr B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Aktivnosti:

-učenici su dobili zadatak za domaću zadaću promisliti i zapisati što znaju o internetu

-čitanje uradaka, razgovor što je Internet

-razgovor o osobnoj iskaznici

-izrada digitalne osobne iskaznice

-slušanje radijske igre „Susret“

-razgovor o slušanom

-gledanje filma „Slagalica za osnovnoškolce“

-razgovor o filmu

-rad u skupinama- izrada plakata Internet

-predstavljanje plakata


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko