2019-11-08 13:49:24

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE MATEMATIKE

Kliknite na opširnije za više informacija.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H
23273 Preko
Klasa: 112-01/19-09/01
Urbroj: 2198-1-43-19-01

Preko, 08. studenoga 2019. godine

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE MATEMATIKE

Temeljem članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto učitelja matematike koji je objavljen dana 28. listopada 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko ,www.os-vklarin-preko.skole.hr  u  rubrici pod nazivom „Natječaji“  podrubrika „Posao“, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se održati dana 14. studenoga 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko u učionici razredne nastave.

Na testiranje se poziva/ju slijedeći kandidat/i:

1. Tonći Vuković, nastavnik matematike i fizike

2. Anja Knezović, magistra ekonomije

3. Ivona Hromin, magistra primarnog obrazovanja

4. Ivo Martinac, diplomirani ekonomist za informatički menadžment

 

Kandidat koji ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Pisana provjera kandidata obavit će se putem testiranja.

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 10 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 30 minuta. Maksimalni broj bodova je 20.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

                - koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama

                - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

                - napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija

                - razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog  kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 10 bodova od ukupno 20 mogućih bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će obznaniti kandidatima isti dan nakon pisanog testiranja.

 

Izvor za pripremu (područje provjere)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.i 68/18)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10.,82/19.)

 

                                                                                                                              Povjerenstvo


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko