2019-10-20 20:38:12

Pružimo djeci ruku ljubavi

Učenici 3.r. PŠ Kali uključeni su u eTwinningov projekt "Pružimo djeci ruku ljubavi". Autorice projekta su učiteljice razredne nastave Ivana Bašić i Lidija Hatadi.

Cilj projekta je osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge. Razvijati sposobnost lakšeg snalaženja u pluralističkome društvu u kojem žive, razvijati pouzdanje u vlastite snage i pronalaziti vlastite odgovore i rješenja za aktualne društvene probleme i izazove. Stjecanjem građanske kompetencije, koja uključuje građansko znanje, vještine i stavove, učenici se osposobljavaju za uspješno sudjelovanje u životu demokratske zajednice.

Očekivanja međupredmetnih tema

goo A.2.1.Ponaša se u skladu s ljudskim pravima u svakodnevnom životu

goo A.2.2.Aktivno zastupa ljudska prava.

ikt A.2.1.Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje zadatka.

ikt A.2.2.Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima

ikt B.2.1.Učenik uz povremenu učiteljevu pomoć komunicira s poznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju.

odr B.2.1. Objašnjava da djelovanje ima posljedice i rezultate.

odr C.2.1. Solidaran je i empatičan u odnosu prema ljudima i drugim živim bićima.

odr C.2.2. Razlikuje osobnu od opće dobrobiti.

osr A.2.1.Razvija sliku o sebi.

osr A.2.2.Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr A.2.3.Razvija osobne potencijale.

osr B.2.1.Opisuje i uvažava potrebe i osjećaje drugih

osr B.2.2.Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.2.1.Razlikuje sigurne od nesigurnih situacija u zajednici i opisuje kako postupiti u rizičnim situacijama.

osr C2.2.Prihvaća i obrazlaže važnost društvenih normi i pravila.

pod A.2.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

uku A.2.1.  1. Upravljanje informacijama

Uz podršku učitelja ili samostalno traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema.

uku A.2.2.  2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema

Učenik primjenjuje strategije učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.

uku A.2.3.  3. Kreativno mišljenje

Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

RUJAN

Na samom početku nastave učenici su uključeni u projekt. Radosno su donijeli i potpisali Povelju prijateljstva.

Nakon potpisane Povelje učenici su dobili zadatak da ozbiljno razmisle zašto bi oni bili predsjednici razreda. Napisali su svoje Kandidature za predsjednika / predsjednicu razreda.

Tri kandidata s najviše sakupljenih potpisa sudjelovalo je u drugom krugu izbora (20.9.2019.) kada su i izabrali predsjednika razreda. Izbori u trećem razredu protekli su u veselom raspoloženju.

Glasačko tijelo bilo je oduševljeno izborom novog predsjednika.

Učenici su izjavili da su izbori jako uzbudljivi i zanimljivi, do zadnjeg ne znaš tko će pobijediti. 


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko